main manu
 

מיסנר ברן

 

  • המזמין: מייסנר ברן
  • מיקום: מגדל העמק

השתתפות בצוות הרחב של ניהול הפרויקט מטעם החברה המקימה מייסנר ברן.

השתתפות בתכנון ותאום הסופרפוזיציה.

השתתפות בדיוני הצוותים המורחבים והמצומצמים.

קשר בין המבצעים לבין המזמין טאור.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות