main manu
 

שימור מבנים

 

חברת ג. עומר ביצעה פרויקטים מורכבים של שימור ושחזור מבנים ורכשה ניסיון רב בתחום.

שימור המבנים עוסק בשחזור העבר והתאמתו למרחב הציבורי המתחדש.

למעשה, שימור ההיסטוריה ומורשת והחזרתה לשימוש תוך שילובה בתרבות ובאדריכלות בת ימנו.

פרויקט שימור הינו פרויקט מורכב הדורש מיומנות ומקצועיות רבה.

ראשית, הגנה על המבנה המשומר תחזוקתו, שיחזור פרטיו הייחודים ,לעיתים העתקתם למקום חדש והוספת מוטיבים חדשים לצורתו .

 

מורכבות זו דורשת מיומנות רבה בשיטות שחזור והעמקה והבנה בסגנונות בניה ישנים - נסיון אותו מביאה עמה חברת ג. עומר.

 

 

 

 

 
 

 

 

ג עומר הנדסה


חותם אמינות עברית 13485_2016 חותם אמינות אנגלית

חברת ג. עומר הנדסה בע"מ   |   טל'. 054-6644421   |   go.eng.com@gmail.com   |   omar@go-eng.com

 

הפעל נגישות

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות