main manu
 

מרכז הפירדמידה

 

הקמת מבנה "מרכז לאומנות עכשווית" עבור עיריית חיפה.
המבנה עבר הסבה ממבנה בית ספר ישן עם תוספות בניה חדשות, חיזוקים מיוחדים כולל שימור.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות